Příjímací zkoušky do bakalářského studia na FM

Ve dnech 1.–2. června 2022 budou na FM probíhat přijímací testy pro bakalářské studium ve studijních programech:

  • Informační technologie, 1. 6. 2022 od 10:00 hod. v posluchárně C200 (prezence v 9:30)
  • Nanotechnologie, 1. 6. 2022 od 10:00 hod. v posluchárně B4 (prezence v 9:30)
  • Aplikované vědy v inženýrství, 1. 6. 2022 od 10:00 hod. v posluchárně B4 (prezence v 9:30)
  • Mechatronika, 2. 6. 2022 od 10:00 hod. v posluchárně B4 (prezence v 9:30)

26. května 2022