Týden sociální péče na FZS

Akce, která proběhla minulý týden, nabízela pestrou nabídku přednášek, workshopů a návštěv zařízení sociální péče, převážně se však odehrávala v kampusu univerzity a přímo v budově Fakulty zdravotnických studií TUL, kde jako doprovodný program proběhla výstava „Dimenze duševního zdraví“.

Po pondělní úvodní přednášce v prostorách zasedací místnosti suterénu budovy IC, kde PhDr. Eva Procházková, PhD. seznámila účastníky s průběhem týdne sociální péče, následovala návštěva domu pro seniory v Masarykově ulici.

V úterý se studenti sešli v posluchárně budovy „G“ v rámci programu „Duševní zdraví je téma pro každého“ na přednášce a následné debatě k reformě psychiatrické péče, které připravila a moderovala Bc. Lenka Schneiderová, specialistka destigmatizace pro Liberecký kraj. Debaty o nové službě a roli zdravotní sestry v multidisciplinárním týmu se účastnili členové týmu Fokus Liberec. Odpoledne následovala beseda „Moje jméno není diagnóza“ moderovaná Annou Lorencovou .

Týden sociální péče na FZS

Na středu připravilo centrum Kosatec zážitkový seminář, kde si účastníci mohli vyzkoušet život s hendikepem. Velký zájem byl o brýle simulující oční vady a především o tzv. stařecký oblek, který navozuje pocit fyzického stáří. S jeho pomocí během chvíle zestárnete o několik desítek let a pochopíte tak možná lépe občasnou nevraživost některých starších osob. Stáří s sebou přináší nejen moudrost, ale i mnohé zdravotní problémy a těžkosti a je zajímavé si toto „dočasné stáří“ na vlastní kůži vyzkoušet.

Čtvrteční program byl věnován prevenci syndromu vyhoření, se kterým se osoby pracující v pečujících profesích často setkávají, a artefiletice. Přednášku vedla paní Martina Semrádová. Týden sociální péče se uzavřel pátečním Dnem s Libereckým krajem. Studenti program velice kladně přijali, pouze litovali, že se s některými informacemi neseznámili již v prvním ročníku studia. V přípravě podobných programů tak bude fakulta pokračovat.

25. května 2022