Národní kongres ČSÚCH 2022 a X. Liberecké dny úrazové chirurgie

Letošní kongres z pověření České společnosti úrazové chirurgie pořádá Krajská nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Technické univerzity Liberec.

Datum konání: 23.–24. června 2022
Místo konání: Technická univerzita Liberec a Warehouse Liberec

S přátelskými pozdravem,

MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.
prezident kongresu
přednosta Traumatologicko-ortopedického centra se Spinální jednotkou, KN Liberec a.s.
Garant předmětu Anatomie na Fakultě zdravotnických studií TUL.

20. června 2022