Kurz řidičských dovedností 2022

Poslední květnový víkend absolvovali studenti 3. ročníku studijního oboru zdravotnické záchranářství kurz řidičských dovedností.

Kurz byl pro naše studenty připraven ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje a probíhal v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Studenti byli mimo jiné seznámeni se zásadami bezpečné jízdy sanitního vozidla, rozborem dopravních nehod složek IZS a s technikou záchranné služby.

Kurz řidičských dovedností

Pod vedením instruktorů ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje si budoucí záchranáři vyzkoušeli řízení sanitních vozidel, které bylo zaměřeno na přesnou jízdu, couvání ve ztížených podmínkách, kritické brždění z důvodu neočekávané překážky a jízdu v obtížném terénu.

Děkujeme Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje za skvěle uspořádaný kurz a studentům za jejich aktivní přístup.

31. května 2022