Výstup letní školy – vernisáž

Fakulta umění a architektury TUL Vás zve do Slavonic na vernisáž objektu Studánka v rámci dnešního Dne otevírání studánek a výstavu objektu Útočiště, který vznikl v rámci dílny tradičních řemesel Manuální propedeutika 2022 při letní škole studentů 1. ročníku Fakulty umění a architektury TU v Liberci ve Stavební huti Slavonice. 

31. května 2022