Návštěva Berufsakademie Sachsen v Bautzen

16. června 2022 navštívili zástupci Fakulty zdravotnických studií (FZS) v čele s prof. Ing. Alešem Richterem, CSc., proděkanem pro vědeckou a výzkumnou činnost, Berufakademie Sachsen v příhraničním městě Bautzen.

Prvotní schůzka s prof. Dr. Danielem Raabem, docentem medicínské techniky, proběhla na FZS v polovině května t.r. Tato navazující schůzka měla za cíl seznámit se blížeji zejména se studijním programem biomedicínské techniky na akademii a nastínit možnosti vzájemné spolupráce do budoucnosti.

Berufsakademie Sachsen nabízí tzv. duální studium, kdy studenti stráví za semestr 3 měsíce výukou a 3 měsíce na praxi u velkého až středně velkého podniku, pro který pak po ukončení studia mají možnost pracovat. Akademie by v horizontu dvou let měla získat statut univerzity.

Dipl. Ing. Mahdi Abdel-Haq, vedoucí laboratoří akademie, provedl zástupce FZS po velmi moderních laboratořích a seznámil je s přístroji a rozličnou technikou, kterou mají studenti k dispozici v rámci praktické výuky. Součástí vybavení byly mj. delta roboty, rentgeny, endoskop, dialyzátor, defibrilátor, přístroj EEG.

Referentka pro mezinárodní a mezikulturní záležitosti akademie, paní Ilona Scherm, projevila zájem o vzájemnou spolupráci, ať již v rámci krátké kombinované mobility (tzv. Blended Intensive Programme v rámci programu Erasmus+) či výměnné krátkodobé stáže studentů a zaměstnanců obou institucí.

Ředitelka akademie prof. Dr. Barbara Wuttke vřele přivítala naší delegaci a umožnila nám vystoupat na věž budovy akademie, odkud je nádherný výhled na město a malebné okolí.

Jednání proběhlo ve velmi přátelském duchu a obě strany projevily zájem o spolupráci, a to zejména v oblasti biomedicínské techniky. Sdílení dobré praxe, kvalitní výuka, možnost využít špičkově vybavené laboratoře a učebny či krátkodobé stáže budou pro obě instituce velmi přínosné.

24. června 2022