Aktuality: Fakulta zdravotnických studií

Informace k povinnému testování studentů FZS — 6. 5. 2021

Milé studentky, milí studenti, v souvislosti s novými vládními usneseními nedochází na naší fakultě ke změnám ve výuce. Nadále platí, že při osobní přítomnosti je student povinen doložit negativní test na onemocnění COVID-19 (antigenní test nebo PCR test) provedený jakýmkoliv poskytovatelem zdravotnických služeb. Potvrzením se rozumí i SMS nebo e-mail o negativním výsledku testu zaslaný […]

Poděkování Hlavní sestry ČR studentům zdravotnických oborů FZS — 29. 4. 2021

Formou dopisu z Ministersta zdravotnictví České republiky a v souvislosti s pomocí studentů u poskytovatelů zdravotních služeb při pandemii SARS-CoV-2 zasílá své poděkování Hlavní sestra České republiky Mgr. Alice STRNADOVÁ, MBA, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání.

Letní škola na Riga Technical University FZS — 29. 4. 2021

Máte možnost zúčastnit se letní školy na Riga Technical University Téma: Robotics. Real-Life Applications of Intelligent DesignTermín: 5.–30. 7. 2021Forma: prezenční Vhodné zejména pro studenty Biomedicínského inženýrství, případně pro studenty Biomedicínské techniky. Deadline pro přihlášky je 1. 6. 2021. Obecné o letních školách – administrativě, stipendiích a podobně

Vyhlášení volby děkana FZS FZS — 28. 4. 2021

Akademický senát FZS usnesením z 28. dubna 2021 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci pro funkční období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2025. Harmonogram a podrobnosti k organizaci voleb včetně volební výzvy, stanovující náležitosti přihlášek kandidátů, naleznete na webové stránce Akademického senátu FZS.

Oznámení děkana FZS v souvislosti s opatřením vlády č. 393 ze dne 19. 4. 2021 FZS — 23. 4. 2021

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti, v souvislosti s novým usnesením vlády a na základě mimořádného opatření MZČR dochází k částečné obnově prezenční výuky na Fakultě zdravotnických studií TUL. Od 26. 4. 2021 bude výuka ve všech ročnících probíhat distanční formou, samostudium se ruší. Praktická výuka ve cvičeních se bude řídit charakterem předmětu. Bude-li cvičení […]

Letní škola ve Slovinsku FZS — 15. 4. 2021

Máte možnost zúčastnit se letní školy na University of Ljubljana. Téma: Paliative Care – an interdisciplinary approach Termín: 30. 6. – 5. 7. 2021 Pravděpodobně online formou, pokud okolnosti dovolí, bude možnost i prezenční formy. Deadline pro přihlášky je 15. 5. 2021 Více informací Obecné o letních školách – administrativě, stipendiích a podobně

Letní škola v Belgii FZS — 7. 4. 2021

Univerzita nabízí studentům možnost zúčastnit se letní školy na univerzitě KU Leuven (Belgie). Nabídka je určena především studentům programu Všeobecné ošetřovatelství. Téma: Ethics in dementia careTermín: 6.–9. 7. 2021Účast prezenčně i online formou.Deadline pro přihlášky je 15. 5. 2021. Další informace: více informací o nabídce KU Leuven, obecné informace o letních školách – administrativě, stipendiích […]