Virtuální realita v práci záchranářů? Ano!

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci připravila projekt zaměřený na odbornou přípravu studentů FZS a společný nácvik složek IZS v Libereckém kraji pomocí virtuální reality. Jedná se o přípravu na mimořádné události s hromadným postižením osob.

Jde o moderní výukovou metodu, která umožní vytvoření metodiky školení složek IZS v oblasti třídění raněných a doplní tak společná školení.

Současná pandemie je příkladem situace, pro kterou lze velmi rychle a efektivně školit vybrané složky záchranného systému bez osobního kontaktu, a tedy bez rizika nákazy. K tomu je nutné navrhnout, vytvořit a zavést inovační postupy školení využívající virtuální realitu.

V programu lze následně vytvářet takřka nekonečné množství různých scénářů a simulací skutečných zásahů a v krátkém čase lze proškolit velké množství osob.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Liberecký kraj – logo

25. ledna 2022