Promoce FZS

Vážení studenti,

termín promocí Fakulty zdravotnických studií TUL je předběžně stanoven na 27. června 2022.

Uskutečnění promocí bude záviset na aktuálních vládních opatřeních vztahujících se k epidemické situaci. Prosíme sledujte webové stránky FZSfakultní Favebook, kde budou informace ke konání promocí včas zveřejněny.

Gratulujeme všem, kteří úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky, a přejeme hodně úspěchů těm, kteří se na ně nyní připravují.

Děkujeme za pochopení.

9. února 2022