Návštěva ze španělské univerzity

V minulém týdnu  navštívil Fakultu zdravotnických studií pan Nestor Arana Arexolaleiba z Robotics and Automation Research Group, Mondragon University.

Nestor Arana Arexolaleiba na návštěvě FZS

Fakultou ho provedli kolegové z biomedicínského inženýrství a ukázali mu speciální vybavení a lékařské přístroje používané pro výuku biomedicínských techniků a biomedicínských inženýrů a představili plány a směry výzkumu na fakultě.

Poté diskutovali o možnosti spolupráce v jednotlivých oblastech, např. o projektu týkajícím se UV LED robota pro dezinfekci gynekologických sálů, akustické detekci střevní peristaltiky, elektromagnetické kompatibilitě implantabilních elektronických zařízení, snímání a následném zpracování biopotenciálů a jeho využití v robotice atd.

Na univerzitě, kde pan Nestor působí, se podobným tématům také věnují, existuje tam tým zaměřený na biomedicínské inženýrství, zejména na zpracování signálů a je zde tedy potenciál pro rozšíření další spolupráce.

Během návštěvy zbylo i trochu času pro návštěvu okolí Liberce a neformální setkání.

Nestor Arana Arexolaleiba na návštěvě FZS

foto: Radek Pirkl, Tomáš Souček

13. května 2022