Zimní semestr 2020 v souvislosti s COVID-19

Aktuálně (14. září) nejsou plánovány žádné změny v zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021, bude však posílen důraz na zvýšená hygienická preventivní opatření v průběhu výuky a při pohybu studentů v prostorách TUL. Upozorňujeme v této souvislosti, že od 10. 9. platí povinnost nosit ve společných  prostorách TUL roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest.

 Sledujte pravidelně informace na webu fakulty, FP je připravena obratem a pružně reagovat na jakoukoliv změnu či eskalaci situace. Za klíčové v současné době považujeme ohleduplnost, zodpovědnost a kolegialitu. Žádáme proto, aby všichni studenti a zaměstnanci byli zodpovědní a v situaci, kdy na sobě pociťují jakékoliv příznaky nemoci, zůstali mimo kolektiv a v případě přetrvávajících potíží kontaktovali svého praktického lékaře. Prosíme, abychom všichni brali v nejbližších dnech a týdnech ohled na rizikové skupiny našich kolegů či studentů – ať už se jedná o kolegy vyššího věku, těhotné ženy či chronicky nemocné zaměstnance/studenty.

Studenty žádáme o kontrolu aktuálnosti svých kontaktních údajů ve STAGU (telefon, e-mail). Počítejte s tím, že výuka může přejít na distanční nebo hybridní formu výuky. Je proto vhodné mít funkční kontakty na všechny své pedagogy, pokud ho vyučující na sebe neuvede, zeptejte se na první hodině semestru, na jaké platformě nebo na jaké e-mailové adrese je možné jej vzdáleně kontaktovat.

Jakékoliv problémy (onemocnění či podezření na něj, karanténu, technické problémy, nemožnost kontaktovat vyučujícího, problémy s plněním studijních povinností apod.) řešte se svými vyučujícími, tutory a vedoucími kateder nebo studijním oddělením co nejdříve, dokud je možné najít řešení.

vedení FP TUL

14. září 2020