Pozvánka na slavnostní promoce FP

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 17. 9. a 18. 9. 2020 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci v České republice se promoce uskuteční za přísných hygienických opatření. Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

Pravidla

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se promoce uskuteční za zpřísněných hygienických opatření, která vychází z nařízení a doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Z tohoto důvodu prosíme:

  1.  Promující absolventy, aby se dostavili ve slavnostním oblečení 30 minut před zahájením slavnostní promoce. Do auly vstupují „VCHODEM PRO ÚČINKUJÍCÍ“, který je ve foyer 3.patra budovy G.
  2. Hosty promujících, aby se dostavili nejdříve 15-20 minut před zahájením slavnostního promočního aktu.
  3. Absolventy i hosty, aby se pohybovali pouze ve vyznačených prostorách budovy G a aby respektovali pokyny zaměstnaců fakulty při organizaci jejich příchodu a odchodu.
  4. O pečlivé zvážení účasti hostů promujících, kteří spadají do rizikových skupin.
  5. Promované absolventy a  jejich hosty, aby měli nos a ústa zakryté rouškou po celou dobu přítomnosti ve vnitřních prostorách TUL, včetně slavnostního promočního aktu.
  6. Účastníky promocí, aby bezprostředně po skončení slavnostního aktu opustili vnitřní prostory TUL.
  7. O dodržování minimálních rozestupů (2 m) ve společných prostorách TUL (především foyer před vstupem do auly) a v rámci možností i uvnitř auly.
  8. O dezinfikování rukou při vstupu do budovy a do prostor auly (dezinfekce bude k dispozici).

Jsme si vědomi, že nastavené podmínky realizace slavnostních promocí, poněkud mění jejich tradiční organizaci a podobu. Domníváme se však, že je to vhodnější řešení něž jejich úplné zrušení. Prosíme tedy o vzájemnou ohleduplnost, toleranci  a zodpovědnost.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost

vedení FP TUL

15. září 2020