Víra a nevíra v (ne)obvyklé době

Srdečně zveme na zajímavou přednášku s besedou o vztahu víry a nevíry v dnešní (ne)obvyklé době, která se uskuteční v pondělí 5. 10. 2020 od 18:00 hodin v Aule Technické univerzity v Liberci (Univerzitní nám. 1410/1). K tématu promluví:

  • prof. PhDr. Tomáš Halík, Ph.D. z ČKA/FF UK Praha,
  • doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. z FP TUL a
  • PaedDr. ICLic Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. z FP TUL.

Pořádá Katedra filosofie FP TUL ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a John Tepmpleton Foundation. Více informací o náplni jednotlivých přednášek naleznete v přiložené pozvánce.

16. září 2020