V rouškách a bez podání ruky rektorovi. Na Technické univerzitě v Liberci opět pořádáme promoce

V červnu je kvůli mimořádným opatřením už nebylo možné uspořádat, zářijové promoční termíny budou tedy na liberecké univerzitě nabité. Jako první přebírají dnes své diplomy absolventi fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické.

Absolventi a zástupci univerzity nastoupili k slavnostnímu aktu v univerzitní aule v rouškách a měli je i rodiče a příbuzní v hledišti. Kromě toho si absolventi s rektorem a děkanem nepodali ruku, pouze se z uctivé vzdálenosti ukloní a ze stejného odstupu i převezmou diplomy. Všichni účastníci tohoto slavnostního aktu si vydezinfikovali ruce před promocemi i po nich. Taková jsou opatření na Technické univerzitě v Liberci, která si vyžádala pandemie koronaviru.

„Mrzí mě, že budeme mít fotky s rouškami,“ neskrývá své zklamání Adéla, která už v červenci absolvovala studium učitelství pro mateřské školy. Ale jako většina ostatních je i ona ráda, že diplom mohla převzít a sdílet tu událost i přes nutná opatření s rodiči.

Fakultu před letními prázdninami i nyní na jejich sklonku absolvovalo spolu s ní 306 bakalářů a magistrů, kteří dnes a zítra přebírají své diplomy.

„Poprvé nepodáváme ruku a je to velký nezvyk. Bylo vidět, že cukání měli i studenti. Hodně jsme to zvažovali, ale nakonec jsme se rozhodli to kvůli minimalizování rizik vypustit,“ říká děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL Jan Picek. Jak dodal, chyběly mu i šťastné úsměvy, protože je zakrývaly roušky. „Mrzí mě to, ale je to věc, která se dá v rámci nutných opatření obětovat,“ míní děkan. 

Stejná opatření zavedou i na všech dalších šesti fakultách Technické univerzity v Liberci, na kterých se budou diplomy předávat až do 24. září.

Nový akademický rok na TUL začíná 29. září 2020.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

17. září 2020