30 kontrol pod Ještědem… Poraz děkana

!!!  PŘELOŽENO na lepší časy  !!!

Chcete být lepší než děkan fakulty Jan Picek? Máte šanci ho porazit v charitativním závodu v orientačním běhu nazvaném 30 kontrol pod Ještědem. Věříme, že se závod uskuteční v lepších časech, jen co jej vyhlášená epidemiologická opatření dovolí uspořádat. Hned pak vám všem dáme vědět, prozatím můžete ladit formu. Závod je součástí oslav 30 let existence naší fakulty – každá kontrola závodu tak symbolicky připomíná jeden rok. Veškerý výtěžek putuje na podporu realizací preventivních programů pro školy v našem regionu pořádanými organizací Maják o.p.s. Nemusíte mít strach, že nejste dost zdatní, trasu můžete pojmout i jako procházku po jednotlivých kontrolách v univerzitním kampusu. Pořádá FP TUL a WOC2021. Symbolické startovné 30 Kč, dalších 30 Kč věnuje děkan jménem fakulty za každého účastníka. Přijďte si trochu vyčistit hlavu i posílit imunitu!

On-line přihláška

21. září 2020