Liberecká univerzita začne semestr v online režimu. Prezenční výuku zakázala krajská hygiena

Pravidla začátku nového akademického roku diktuje pandemie – Technická univerzita v Liberci se připojuje k univerzitám, které přejdou na distanční výuku. Studenti z Liberce ovšem nezmizí, v malých skupinách budou moci do laboratoří a ateliérů, na konzultace nebo do knihovny, možné jsou i praxe.

„Výuka bude probíhat distančně kromě předmětů, které vyžadují laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci, tam se bude výuka dělit na menší skupiny do 15 osob,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina. Na základě zákazu šéfa Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimíra Valenty vydal dnes příkaz, který začátek nového akademického roku na TUL upravuje.

Možné jsou i nadále individuální návštěvy knihoven a studoven, konzultace a zkoušení za přítomnosti max. 10 osob. Možná bude také klinická a praktická výuka či praxe.

Studenti, kteří do školy míří, nesmí trpět příznaky virového infekčního onemocnění a musí si před vstupem do budov a místností dezinfikovat ruce. Roušky ve vnitřních prostorách jsou povinné už nařízením ministerstva zdravotnictví. Studenti, kteří mají nařízenou karanténu, se výuky, konzultací, zkoušek apod. účastnit nesmí.

Studenti budou o přechodu na distanční výuku informováni emailem, z něj se dočtou také to, kde najdou bližší informace ke své konkrétní výuce.

„Studenti, kteří do Liberce nemusí, ať nejezdí na koleje a studují z domova,“ vyzývá studenty nad rámec nařízení rektor Brzezina a dodává k tomu: „Pokud se nebudou větší skupiny studentů potkávat na výuce, ale setkávaly by se pak na kolejích, postrádal by přechod na distanční výuku z pohledu epidemiologických opatření smysl.“

Výuka v zimním semestru akademického roku 2020/2021 na Technické univerzitě v Liberci začíná v úterý 29. září. Nařízení šéfa krajských hygieniků, které zakazuje prezenční výuku, platí do 31. října 2020.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
+420 734 518 418

23. září 2020