Jak neměřit koronavirus

Pro studenty a další zájemce budou i v tomto semestru probíhat v rámci semináře Matematické problémy nematematiků přednášky na různorodá matematická témata nazíraná z trochu jiného pohledu. Na první přednášce nazvané Jak neměřit koronavirus bude představena Bayesova věta v kontextu letošní pandemie. S její aplikací např. i na studie prevalence protilátek proti koronaviru nás seznámí RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. z PřF Univerzty Palackého v Olomouci. Pro zaměstnance a další zájemce bude (v souladu s aktuálními pravidly provozu univerzity) přednáška promítána v úterý 6. 10. 2020 od 17:30 hodin v posluchárně G312 (Univerzitní nám. 1410/1).

K přednášce se lze připojit také online (viz odkaz níže), dostupná bude posléze na YouTube kanále Matematické problémy nematematiků. Studenti za absolvování daného předmětu (KMD/MPN) mohou získat 1 kredit. Více informací o přednášce naleznete v pozvánce.

Logo - Matematické problémy nematematiků

30. září 2020