Volby do Akademického senátu FP TUL

S ohledem na konec funkčního období Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (AS FP TUL) vyhlašuje AS FP TUL podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TU v Liberci a Volebního a jednacího řádu AS FP TU v Liberci: volby do Akademického senátu FP TUL.

2. října 2020