Aktualizovaný seznam předmětů s kontaktní výukou zajišťovanou katedrami FP

V návaznosti na sdělení děkana FP TUL k současné situaci a začátku akademického roku 2020/2021 a revizi příkazu rektora, kterým se zakazuje výuka tělesné výuky, uvádíme aktualizovaný přehled předmětů, u kterých se počítá s pravidelnou kontaktní výukou od 5.10.

K tomuto přehledu uvádíme  následující upozornění:

  • O konkrétním průběhu výuky předmětu bude student vždy informován s předstihem vyučujícím.
  • Přednáška, pokud ji daný předmět obsahuje, bude konána distančně. Kontaktní výuka se týká pouze laboratorních cvičení.
  • Seznam obsahuje i praxe, často bude možné jejich plnění v místě bydliště – informace poskytne vždy garant předmětu.
  • Může docházet k drobným změnám – vždy je rozhodující informace od vyučujícího, děkujeme za pochopení.

5. října 2020