Změna termínu voleb do AS FP TUL

Na základě aktuálních opatření vydaných vládou a rektorem a doporučení děkana vydal předseda AS FP TUL dr. J. Berki po konzultaci s předsednictvem pokyn předsedovi volební komise dr. J. Břehovskému, aby nebyla zveřejněna kandidátní listina. Zároveň zjišťuje možný termín pro mimořádné zasedání AS FP TUL (předběžně 14. 10. 2020 v odpoledních hodinách), na kterém by byly vyhlášeny nové termíny voleb do akademického senátu fakulty. Zároveň předpokládá, že na řádném zasedání 30. 10. 2020 budou předloženy aktualizace Jednacího a Volebního řádu AS FP TUL, který by umožnil elektronický průběh.

12. října 2020