Absolventi naší fakulty – Tomáš Dohnal | KAP+KAJ

Tomáš Dohnal

Chtěl jsem studovat i lyžovat, Liberec byl ideální místo

Tomáš Dohnal měl díky svému sportovnímu nadání možnost vystudovat matematiku v USA na University of New Mexico. Po maturitě ale jeho první kroky vedly na naší fakultu, konkrétně k matematice a angličtině…

Jste profesorem v Německu na univerzitě v Halle, čemu konkrétně se profesně věnujete?

Zabývám se aplikovanou matematickou analýzou, konkrétně parciálními diferenciálními rovnicemi. I to je však velmi široký obor a moje specializace jsou nelineární rovnice, které popisují vlnění (nejčastěji elektromagnetické). Typické otázky, které si v našem týmu klademe, jsou chování vlnových skupin, existence a bifurkace prostorově lokalizovaných řešení (tzv. soliterních vln) a důkazy pravdivosti asymptotických odhadů. Věnujeme se především vlnění v netriviálních prostředích jako např. v periodických materiálech (krystalech) nebo na rozmezí dvou materiálů. Naše metody jsou z většiny analytické, což má tu výhodu, že je na ně potřeba pouze tužka a papír. Často je ale kombinujeme i s počítačovými simulacemi, takže můžeme v našich článcích občas publikovat i nějaký hezký barevný graf.

Během studia v Liberci jste prý vrcholově lyžoval. Prozradíte, proč jste nakonec před lyžováním upřednostnil matematiku?

Během studia v Liberci jsem sice ještě stále lyžoval, ale už jsem tušil, že to na úroveň reprezentace a světového poháru stačit nebude. Lyžování to tedy bylo “vrcholově” jen relativně. Účastnil jsem se mezinárodních akademických závodů včetně jedné Univerziády a celostátních závodů v České republice a plánoval stát se učitelem matematiky a anglického jazyka, které jsem v Liberci na FP studoval. Rozhodnutí věnovat se profesně matematice přišlo až o dost později.

Proč jste si po maturitě vybral FP Technické univerzity v Liberci? Je to proto, že jste to měl blízko domů do Jablonce?

Po maturitě jsem byl trochu přesycený vrcholovým sportem a byl jsem odhodlaný prezenčně studovat. Zároveň jsem chtěl dál pravidelně a závodně lyžovat. Liberec mi proto vycházel jako ideální místo. O Technické univerzitě v Liberci jsem měl dobré reference, a tak nebylo o čem přemýšlet. Velkou část studia jsem bydlel doma v Jablonci a dojížděl autobusem a přibližně rok a půl jsem byl ubytovaný na Dukle Liberec, za kterou jsem tehdy závodil.

Pomohla vám liberecká alma mater nějak v následném studiu v USA? 

Když jsem v roce 2000 dokončil studium v Liberci, pracoval jsem už rok na poloviční úvazek na jednom (dnes už neexistujícím) privátním gymnáziu v Liberci jako učitel anglického jazyka. Nebyl jsem ale psychicky připraven na to začít “normální” život a pracovat na stálo jako učitel. Chtěl jsem vidět svět a zjistil jsem od kamaráda možnosti o sportovních stipendiích v USA. Trenér z University of New Mexico v Albuquerque o mně projevil zájem a já odjel studovat aplikovanou matematiku a lyžovat za univerzitní tým. Už v prvním semestru jsem se rozhodl, že z toho výletu zkusím vytěžit co nejvíce a matematiku dostudovat. Nejdříve jsem si dodělal Master a později doktorský titul. Kombinace matematiky a angličtiny, kterou jsem v Liberci měl, byla ideální příprava na toto studium v USA. Zároveň jsem až zpětně ocenil, že naše studium matematiky v Liberci bylo na relativně vysoké úrovni a že jsme především v analýze pod profesorem Černým šli dost do hloubky. Stejně tak musím dodat, že i angličtina v Liberci byla náročná a díky tomu jsem v USA neměl žádné větší jazykové problémy. 

Co se vám na studiu pod Ještědem líbilo nejvíc? Na co rád vzpomínáte?

Velmi oceňuji, že se nám pedagogové na TUL opravdu věnovali. Především na katedře anglického jazyka byl vztah mezi studenty a pedagogy intenzivní a nutili nás k co nejlepším výkonům. Ale i na matematice vzpomínám rád na mnoho pedagogů (kromě už zmíněného profesora Černého). Velmi dobrý vztah jsem měl s docentem Vildem, který vedl moji diplomovou práci. Rád vzpomínám také na zahraniční lektory na katedře anglického jazyka. S některými, jako třeba Tony Davis z Londýna, jsem nadále v kontaktu. Moc rád jsem také za to, že jsem se v Liberci seznámil s Kateřinou, která na FP studovala český jazyk a tělocvik a po studiu se rozhodla za mnou odjet do USA a později si mě dokonce vzít za manžela.

13. října 2020