Nové vládní nařízení: Studenti mají odjet z kolejí domů. Zůstat mohou ti, kteří mají praxi ve zdravotnictví nebo ve školství, a na kolejích mohou bydlet i ti, které povolal stát

Ode dneška je vládou zakázáno ubytovávat studenty na vysokoškolských kolejích. Ministr zdravotnictví studenty vyzval, aby jeli domů. Odjet však nemusí všichni.

Na kolejích mohou zůstat studenti, kteří vykonávají pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách. Ti nově mohou na své praxe nastoupit nebo v nich pokračovat. Na kolejích mohou zůstat i studenti naší fakulty zdravotnických studií, kteří konají praktickou výuku a praxi.

Podmínkou jejich setrvání v praktické části studia je, že nemají příznaky infekční choroby a není jim nařízena karanténa.

„Určitě chceme zachovat praxe na mateřských školách, které jsou stále otevřené, a nabízí se i praxe v rámci základních škol. Studenti by mohli například pomoci učitelům s online výukou,“ říká děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (FP) Jan Picek.

Jak vyplývá z dalšího vládního usnesení, mají kraje povinnost určit školu, kterou by v případě potřeby mohly navštěvovat děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví apod. I v těchto školách by případně mohli v rámci své praxe pomáhat studenti FP.

Opustit koleje také nemusí studenti, které stát povolal do práce. V našem případě je to okolo 70 studentů speciální pedagogiky. Jejich seznam už fakulta předala Libereckému kraji. Podle místa bydliště si jejich síly mohou vyžádat i jiné kraje.

„Tito studenti by měli pomáhat především v zařízeních sociální péče,“ dodává profesor Picek. Na fakultě už podobný seznam předávali také na jaře při první vlně koronaviru.

Děkan Jan Picek navíc vyzval studenty své fakulty k dobrovolnické činnosti nad rámec povinnosti dané státem. Během včerejška se jich přihlásilo více jak 50.

„Seznam studentů, které může stát povolat do práce, právě sestavujeme a odešleme ho co nejdříve,“ reaguje na nové vládní usnesení děkan Fakulty zdravotnických studií TUL (FZS) Karel Cvachovec. Kraj už čtyři naše studenty FZS povolal, jedna studentka je už také několik týdnů na praxi na krajské hygienické stanici, kde pomáhá s trasováním.

Kromě studentů na pedagogických a zdravotnických praxích mohou podle příkazu rektora na vysokoškolských kolejích zůstat také studenti, kteří tam mají své bydliště, studenti, kteří čekají na výsledek testu na covid-19 nebo jsou v karanténě, a také studenti, kteří na TUL pracují (mají s TUL pracovněprávní poměr).

Vládní usnesení, které reguluje poskytování ubytování studentům vysokých škol, platí do 1. listopadu včetně.

Na kolejích Harcov se na začátku tohoto semestru ubytovalo 1750 studentů.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

14. října 2020