Volby děkana Ekonomické fakulty

Ing. Aleš Kocourek, Ph. D. byl v rámci voleb děkana EF TUL dne 13. října 2020 zvolen a navržen na jmenování do funkce děkana EF TUL od 1. listopadu 2020.

Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách Akademického senátu EF TUL.

14. října 2020