COVID19 – informace ze dne 14. 10. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 s účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hodin je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotních studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

S účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 1.11. 2020 do 23:59 hodin je zakázáno ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost a studenty, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe dle tohoto příkazu,
  • studenty, pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm a tuto skutečnost doloží prohlášením,
  • studenty, kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou.

Garanti předmětů, ve kterých dochází ke změně formy výuky, jsou povinni bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat studenty a informovat je o dalším postupu.

Nadále platí, že studenti a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Podrobnější informace včetně příkazu rektora jsou uvedeny https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19 a souhrnná a doplňující informace MŠMT k usnesením vlády vydaným 12. 10. 2020 vztahujících se k oblasti vysokého školství jsou v tomto PDF souboru.

14. října 2020