Máme dva nové děkany. Vladimír Bajzík a Aleš Kocourek dnes od rektora převzali jmenovací dekrety

Fakulta textilní a Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci budou mít od 1. listopadu 2020 nové děkany. Rektor Miroslav Brzezina je jmenoval dnes dopoledne.

Vladimír Bajzík (59) se chce na fakultě textilní věnovat motivování svých kolegů ke zvyšování akademických hodností a lepší prezentaci fakulty k uchazečům o studium. Klíčové je pro něj získávání finančních prostředků z velkých grantů a doplňkové činnosti a také navýšení počtu špičkových vědeckých publikačních výstupů, které se pak promítají do hodnocení fakulty.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.

libereckou fakultu textilní absolvoval, udělal si na ní doktorát a také habilitaci. Je docentem v oboru textilní technika a materiálové inženýrství. Více jak deset let je vedoucím katedry hodnocení textilií FT TUL, byl členem a předsedou fakultního akademického senátu. Rovněž byl členem senátu Technické univerzity v Liberci.

Aleš Kocourek (41) bude jako děkan prosazovat snížení administrativní zátěže. Chtěl by zavést pravidelná setkávání kateder, na kterých se budou členové navzájem informovat o pokrocích ve své vědecké práci. Bude také usilovat o větší propojení se zahraničními univerzitami. Jedním z jeho plánů v tomto směru je propojení výuky se zahraniční školou přes koncept Google Classroom.

Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

absolvoval podnikovou ekonomiku na Ekonomické (tehdy Hospodářské) fakultě TUL, kde získal také doktorát. Na své domácí fakultě učí od roku 2005, dva roky byl také jejím proděkanem pro studijní záležitosti. Od února 2018 je prorektorem TUL pro vzdělávání a vnitřní legislativu. V minulosti působil také na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Metropolitní univerzitě Praha. Byl řešitelem a spoluřešitelem dvou grantů TA ČR, spolupracoval při řešení GA ČR a byl spoluřešitelem projektu MŠMT, třikrát se také podílel na smluvním výzkumu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Rektor Miroslav Brzezina jim oběma dnes dopoledne předal jmenovací dekrety, fakulty povedou v prvním funkčním období čtyři roky. Vladimír Bajzík za pár dní naváže na práci děkanky Jany Drašarové, Aleš Kocourek nastoupí po děkanovi Miroslavu Žižkovi, který se po něm ujme postu prorektora TUL pro vzdělávání a vnitřní legislativu.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

23. října 2020