Smuteční oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pátek 16. října 2020 zemřel po těžké nemoci ve věku 50 let náš milý a oblíbený kolega Petr Kretschmer.

Petře, budeš nám chybět.
Tvá fakulta

Poslední rozloučení se zesnulým konalo v pátek 23. října 2020, ve 13:00 hodin v obřadní síni libereckého krematoria.

25. října 2020