Na univerzitě se trasuje

Poskytli jsme dvě učebny krajským hygienikům, kteří zde založili externí pracoviště pro trasování. Denně se v nich vystřídá až 40 lidí, kteří dohledávají a obvolávají kontakty nakažených koronavirem.

„Učebny jsou za současného stavu, kdy učíme pouze online, nevyužité. Poskytnout je liberecké krajské hygienické stanici pro takovéto účely považuji za samozřejmost. S panem ředitelem Valentou jsme se dohodli okamžitě,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina a dodává: „Je potřeba epidemiology, hygieniky a nyní i desítky dobrovolníků, mezi nimiž jsou i naši studenti, podpořit. Pracují pro nás, pro zdraví celé společnosti.“

V učebnách ve třetím patře budovy G na TUL se denně střídá 30–40 lidí, kteří trasují.

„Naše spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci trvá mnoho let a má mnoho podob. Velmi si ji vážíme a neustále ji rozvíjíme. Zapůjčení dvou učeben jako pracoviště pro naše externí pracovníky, kteří nám pomáhají s trasováním, a k tomu vybavené počítači jsou pro nás významnou pomocí. Navíc poloha těchto prostor v budově přes ulici sousedící s naší budovou je velmi strategická a umožňuje nám naprosto plynulý kontakt, a tím plynulou práci,“ říká Vladimír Valenta, ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

Vzájemná poloha učeben a sídla krajské hygieny, které si přes Husovu ulici „vidí“ do oken, je klíčová také kvůli technickému zajištění provozu nového trasovacího pracoviště. Díky přímé viditelnosti bylo možné bez větších obtíží zajistit zabezpečené napojení na internetovou síť krajských hygieniků prostřednictvím wi-fi, s čímž lidé z univerzity také pomáhali.

Učebny na Technické univerzitě v Liberci jsou zatím jediným externím pracovištěm pro trasování, které liberecká krajská hygienická stanice zřídila. 

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

13. listopadu 2020