„Vaše síly jsou potřeba!“ Rektor vyzývá studenty všech fakult k dobrovolnické činnosti

V době koronavirové už pomáhají budoucí učitelé i studenti zdravotnických oborů, poptávka po dobrovolnících je ale větší. Rektor Technické univerzity v Liberci proto vyzývá i studenty ostatních fakult, aby se zapojili jako dobrovolníci

„Apeluji na studenty všech našich fakult, zapojte se, vaše síly jsou potřeba. Jsem přesvědčen o tom, že mnozí z vás by uměli pomoci s hlídáním dětí, s online výukou či doučováním. Především v rodinách zdravotníků a dalších, kteří pracují v první linii, vaši pomoc uvítají,“ obrací se rektor Miroslav Brzezina na studenty liberecké univerzity.

Děkan fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické vyzval své studenty k zapojení do dobrovolnické činnosti před měsícem. Přihlásilo se asi 160 dobrovolníků převážně z této fakulty. Studenti už pomáhají s hlídáním dětí, online výukou nebo doučováním v asi stovce rodin z Libereckého kraje, ale nestačí to.

„Máme nové požadavky od rodin, všichni naši liberečtí studenti ochotní k dobrovolné činnosti už ale někde pomáhají. Nemáme už koho nabídnout,“ říká děkan Jan Picek.

Rektor vyzýval studenty k dobrovolnické činnosti již při nařízeném přechodu vysokých škol na online výuku, nyní vyzývá studenty podruhé a obrací se na studenty všech fakult. Například totiž studenti technických disciplín budou v rodinách vítáni.

„Někdy nás rodiče žádají o doučování fyziky nebo matematiky u starších dětí. Když se teď děti nemohou ve škole zeptat spolužáků nebo vyučujícího, visí všechno na přetížených rodičích. Ti přitom probírané látce někdy sami nerozumějí,“ nastínila Ilona Sovová z děkanátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, která dobrovolníky koordinuje.

Právě jí se také mohou dobrovolníci i z ostatních našich fakult přes mail ilona.sovova@tul.cz hlásit.

Dobrovolníci jsou potřeba ale i jinde, naši studenti pomáhají v mateřských školách, ve škole pro děti zdravotníků v Jablonci nad Nisou nebo například v dětských domovech.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

13. listopadu 2020