COVID19 – informace ze dne 21. 11. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 je od 23. 11. 2020 prodloužen zákaz osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Platí nadále výjimka zkoušení, účastní-li v jeden čas zkoušky 10 a méně osob, a dosud možných praxí v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Od 25. 11. 2020 je navíc možná laboratorní, experimentální, umělecká a tělovýchovná výuka v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů, konání libovolných praxí (u externích subjektů) a jsou umožněny individuální konzultace (podrobnější znění usnesení je uvedeno níže).

Vzhledem k charakteru naší fakulty nepředpokládáme výraznou změnu dosavadní výuky. V předmětech, ve kterých je výuka možná (typicky předměty kateder KTV, KPV, KFY, KCH), budou studenti informováni jednotlivými vyučujícími. Neuvažujeme, že zahájení kontaktní výuky ve všech možných předmětech poběží hned 25. 11. KTV zahájí kontaktní výuku v povolených předmětech až od 30. 11., v případě laboratorních a uměleckých předmětů zvažujeme blokovou výuku, neboť jsme si vědomi, že kvůli malému počtu předmětů může být pro studenty komplikované propojit tuto výuku s výukou distanční.

Informace k možné kontaktní výuce během příštího týdne upřesníme.

Nadále platí, že studenti a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Vedení FP TUL

Podobnější informace k vládnímu nařízení

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 (viz http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-25–listopadu-1198.pdf) s účinností od 25. 11. 2020 00:00 hod. do dne 29. listopadu 2020 do 23:59 hod. je prodloužen zákaz osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  1. zkoušky, účastní-li se jí v jeden čas zkoušky 10 a méně osob,
  2. na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  3. na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
  4. na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  5. na studium v doktorském studijním programu,
  6. na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Prodlužuje se také zákaz ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost a studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle b), c), d) nebo e) (viz výše),
  • studenty, pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm a tuto skutečnost doloží prohlášením,
  • studenty, kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou.

21. listopadu 2020