Opatření k omezení výuky na FM TUL s účinností od 7. do 12. prosince 2020

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě usnesení vlády ČR č. 1263 ze dne 30. 11. 2020 o přijetí krizového opatření a Příkazu rektora č. 12/2020 ze dne 4. 12. 2020 (revize č. 8) je s účinností od 7. 12. 2020 od 00:00 hod. do dne 12. 12. 2020 do 23:59 hodin zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku bakalářského nebo magisterského  studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  • studium v doktorském studijním programu,
  • individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,
  • na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

Ubytování studentů na kolejích

Na základě výše uvedeného se prodlužuje i zákaz ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště; s účinností od 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše uvedeného.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Režim budov TUL od pondělí 12. 10. 2020: všechny budovy jsou otevřeny pouze na kartu.

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19

Přílohy

4. prosince 2020