Aktuální stav organizace výuky na FT

S ohledem na uvolňování vládních opatření v souvislosti s COVID-19 budou studenti prezenční i kombinované formy studia informováni do pátku 4. 12. 2020 o způsobu výuky jednotlivých předmětů.

Prostřednictvím univerzitního e-mailu dostanou studenti informace od svých vyučujících, zda výuka předmětů bude probíhat přímo, či bude do Vánoc realizována nadále distančním způsobem.

Informace ohledně COVID-19

3. prosince 2020