Opatření k omezení výuky na FM se prodlužuje do 23. prosince

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě usnesení vlády ČR č. 1295 ze dne 10. 12. 2020, o změně krizových opatření, se prodlužuje účinnost opatření ze dne 30. 11. 2020 (usnesení vlády ČR č. 1263), tzn. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  • studium v doktorském studijním programu,
  • individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání  studijní literatury,
  • na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

Ubytování studentů na kolejích

Na základě výše uvedeného se do 23. prosince 2020 do 23:59 hod. prodlužuje i zákaz ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše uvedeného.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

13. prosince 2020