Příkaz ředitele týkající se koronavirové situace na CxI

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V rámci příkazu ředitele navazuji na opatření vyhlášená doc. P. Tůmou vsouvislosti saktuální epidemickou situací na období 28. 12. 2020 – 8. 1. 2021.

Vzhledem k nelepšící se situaci a setrvání stupně rizika PES-5 prodlužuji a upřesňují platnost opatření ke snížení intenzity setkávání se na pracovištích CxI takto:

  • Je zakázánopohybovat se v budovách TUL z jiných než pracovních důvodů, přivádět na tato místa rodinné příslušníky, blízké, známé apod. Přítomnost studentů je v prostorách CxI zakázána (pokud zde nemají pracovní poměr).
  • V rámci výkonu práce je zakázánasoučasná přítomnost více než jedné osoby v jedné místnosti (netýká se chodeb). Vzhledem knutnosti uzavírání projektů a dalším činnostem prováděným v tomto období je vnutných případech povoleno pracovní setkání více osob za dodržení hygienických opatření. Tato setkání omezte na co nejkratší dobu.
  • Vedoucím projektů a pracovišť CxI (výzkumná oddělení, OGP, OTP, referáty a ředitelství) je uloženo organizovat všechny pracovní činnosti tak, aby uvedená opatření byla splněna s minimálními nepříznivými dopady na průběh, výsledky a ekonomiku projektů, zakázek a pracovišť a na pracovní vztahy uvnitř CxI, TUL a k našim externím partnerům.

Výjimky z uvedených opatření může povolit ředitel (žádosti směřujte na sekretariát petra.halirova@tul.cz)

Celý příkaz v PDF

8. ledna 2021