Opatření k omezení výuky na FM TUL od 11. ledna

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021, o přijetí krizového opatření, je s účinností ode dne 11. ledna od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod. zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  1. účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  2. účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
  3. účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Ubytování studentů na kolejích

Vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1 Usnesení vlády ČR č. 13.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19

Přílohy: Usnesení vlády ČR

10. ledna 2021