COVID-19 zimní semestr – aktuální stav organizace výuky

Vážení studenti, vážení zaměstnanci,

z usnesení vlády ze dne 7. 1. 2021 č. 13 plyne pro vysoké školy následující omezení:

  • zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Z tohoto usnesení je učiněna následující výjimka, která se vztahuje na naši fakultu pro toto období:

  • účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Toto omezení platí do 22.1.2021 do 23:59 hodin.

Uvedené omezení bude klást zvýšené nároky jak na studenty, tak i akademické pracovníky, především v oblasti organizace zkoušek. Uvědomuji si, že zkoušet maximálně po devíti studentech je především časově náročné. Studenty žádám o trpělivost a dochvilnost v průběhu zkoušení a kolegům přeji pevné nervy a rovněž velkou trpělivost.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

Informace ohledně COVID-19

11. ledna 2021