XIII. Studentská vědecká konference – vyhlášení

Děkujeme všem účastníkům prosincové konference Fakulty zdravotnických studií TUL na téma Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech / Multidisciplinary cooperation in the non-physician healthcare professions a těm, kteří přispěli k jejímu úspěšnému průběhu.

Blahopřejeme studentkám, které se po vyhodnocení umístily na prvních místech.

XIII. Studentská vědecká konference – vyhlášení studentské sekce

14. ledna 2021