Opatření k omezení výuky na FM od 25. ledna 2021

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

Usnesením Vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021 se s účinností ode dne 23. ledna 2021 prodlužuje účinnost usnesení vlády ČR č. 13.

Platnost prodloužení omezení: do 14. února 2021 do 23:59 hod.

Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách je zakázána, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  1. účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  2. účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
  3. účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Ubytování studentů na kolejích


Prodloužení omezení s účinností od 23. 1. do 14. 2. 2021 – Vláda omezuje provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1 Usnesení vlády ČR č. 13.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19

Přílohy

  1. Prodloužení usnesení vlády č.13
  2. Usnesení vlády ČR č. 13

22. ledna 2021