Stipendia na studijní a výzkumné pobyty na Slovensku pro studenty i akademiky

Dům zahraniční spolupráce nabízí 10 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty magisterských a doktorských studijních programů na Slovensko. Délka pobytu se pohybuje od 3 do 10 měsíců, výše stipendia pro studenty MSP činí 280 Eur měsíčně, pro studenty DSP 330 Eur za měsíc.

Akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci mohou žádat o jedno z pěti stipendijních míst pro přednáškové nebo výzkumné pobyty. Délka pobytu je 2 týdny a výše stipendia činí 550 Eur měsíčně (čili 225 Eur za 2 týdny).

Zájemci podávají přihlášky do 19. února 2021 e-mailem na adresu e-podatelna@dzs.cz

Požadovanými dokumenty jsou:

1. února 2021