Docent Valeš zdokumentoval jazyk A Fala na investigativním pobytu ve Španělsku

Docent Valeš má za sebou investigativní pobyt, z něhož vznikl nový slovník, ale nejen to. Jeho počinu si všimli i autoři vzdělávacího dokumentu Jazyky Španělska, který byl vysílán na celostátním kanálu ve Španělsku. Z hlediska české hispanistiky a vůbec lingvistiky je to významný počin. 

Projekt Mobilita MSCA TUL: Community-Driven Documentation and Description of A Fala probíhal od září 2018 do srpna 2020 ve studované lokalitě. V současné době probíhá návratová fáze a příprava prezentace výsledků. Cílem projektu je zdokumentovat a popsat jazyk A Fala, kterým se mluví na severu Extremadury ve Španělsku, za použití nové metodologie, tj. s využitím primárních dat. Tato data byla shromážděna ve formě zvukových a obrazových záznamů a textů obsahujících tři jazykové varianty. Výsledná multimediální databáze obsahuje 225 000 slov, v současné době je z ní sestavován slovník v rozsahu přibližně 13 000 slov.

3. února 2021