Promoce v zimním semestru 2020/2021 zrušeny

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci pan rektor TUL rozhodl o zrušení promocí v zimním semestru, v rámci revize harmonogramu výuky v AR 2020/2021.

Promoce se v plánovaném termínu 15. 2. 2020 nebudou konat. Diplom a dodatek k diplomu bude všem absolventům/kám zasílán doporučeně poštou. Žádáme všechny absloventy/ky, aby neprodleně zaslali aktuální doručovací adresu své studijní referentce, která vás bude informovat o jeho odeslání.

Slavnostní šály (štoly) nyní zasílány nebudou. V případě zájmu budou předány v letním termínu promocí (tuto informaci prosím sdělte také své studijní referentce).

Žádáme všechny absolventy, aby zasílali emailem na studijní oddělení (své studijní referentce) Výstupní list.

8. února 2021