Opatření k omezení výuky na FM TUL od 15. 2. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

možnosti výuky na FM i po 15. 2. zůstávají na dosavadní úrovni, školy fungují dle dosud platných opatření PES, viz PES pro oblast školství.

I nadále tedy budou univerzity pokračovat v distančním vzdělání s výjimkou individuálních konzultací (pouze jeden student a jeden akademický pracovník) či zkoušení za účasti max. 10 osob.

Ubytování studentů na kolejích

Situace na kolejích se řídí aktuálním stupněm PES. V případě dotazů kontaktujte us.koleje@tul.cz.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19.

14. února 2021