On-line konference SGS a SVUČ za rok 2020

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 proběhne od 9.00 hodin on-line závěrečná konference výzkumných projektů studentské grantové soutěže (SGS) a projektů studentské vědecko-umělecké činnosti (SVUČ) řešených na naší fakultě v roce 2020. Cílem SGS je podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. SVUČ je pak způsobem, jakým se vedení FP snaží podporovat odbornou práci studentů nad rámec jejich studijních povinností daných studijními plány. I vy se můžete přesvědčit, jak se jednotlivým řešitelům povedlo tyto záměry naplnit.

Časový harmonogram

Sledujte online:

15. února 2021