Zahájení letního semestru

Letní semestr akademického roku 2020/2021 bude zahájen beze změny podle Příkazu rektora č. 1/2020 22. února 2021.

Teoretická a praktická výuka budou zahájeny beze změny podle Příkazu děkana č. 1/2020 v závislosti na studijním programu a ročníku. Harmonogram

Teoretická výuka bude do odvolání probíhat distanční formou.

Praktická výuka bude probíhat bez omezení, bližší informace podají přímo vedoucí odborné praxe.

17. února 2021