Intervenční péče pro studenty

Studenti mají v případě potřeby možnost bezplatně využít psychosociální intervenční péči poskytovanou vyškolenými pracovníky, která zahrnuje psychologickou podporu, krizovou intervenci a následnou podpůrnou péči. V případě potřeby můžete telefonicky či e-mailem kontaktovat osoby uvedené na našich webových stránkách.

Kontakty a bližší informace naleznete po přihlášení.

Veškeré sdělené informace jsou považovány za důvěrné.

18. února 2021