Jmenování proděkanky pro vzdělávací a pedagogickou činnost

Dne 18. února 2021 byla do funkce proděkanky pro vzdělávací a pedagogickou činnost jmenována Mgr. Zuzana Paukertová.

Srdečně blahopřejeme.

22. února 2021