Naši zástupci v hodnotících panelech GAČR

Na základě nominace rektorem TUL, rozhodlo předsednictvo GA ČR o jmenování dvou zástupců CxI TUL do hodnotících panelů GA ČR.

Konkrétně byla jmenována RNDr. Alena Ševců, Ph.D. do panelu P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů a prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. do panelu P108 Materiálové vědy a inženýrství. Doufejme, že jejich činnost povede k vyšší kvalitě podávaných návrhů projektů do výzev GA ČR a tím i zvýšení úspěšnosti u této agentury.

Gratulujeme.

5. března 2021