Oznámení děkana k vyhlášení pracovní povinnosti studentů

Milé studentky, milí studenti,

v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. března 2021 č. 248, ve kterém byla uložena pracovní povinnost studentům 1. a 2. ročníků bakalářských studijních programů a 1. ročníku navazujících magisterských studijních programů připravujících se na nelékařská zdravotnická povolání, přechází výuka těchto ročníků od 10. března 2021 po dobu platnosti nařízení pracovní povinnosti na samostudium. V případě potřeby ohledně nařízení pracovní povinnosti Vás budeme kontaktovat.

Vyučující Vás budou informovat o způsobu poskytnutí materiálů ke studiu na e‐learningu (e-learning).

Praktická výuka na fakultě je zrušena. Odborná praxe ve zdravotnických zařízeních pokračuje dle harmonogramu praxí.

Studentů 3. ročníků všech studijních programů a studentů 2. ročníku navazujícího magisterského studia se toto opatření netýká. Výuka dále pokračuje dle rozvrhu, včetně příp. praktické výuky na fakultě. Vaše činnost ve zdravotnických zařízeních, které si velice vážím a oceňuji ji, je konána na základě Vaší dobrovolnosti a musí být v souladu s Vaším rozvrhem.

Studijní oddělení je zde stále pro Vás a kolegyně jsou Vám nápomocny při řešení Vašich dotazů ohledně výuky (tel.: 602 621 127), Ing. Renata Čermáková (renata.cermakova@tul.cz, tel.: 485 353 194) a p. Marcela Málková (marcela.malkova@tul.cz, tel: 485 353 724).

Děkuji Vám za trpělivost a flexibilitu. Přeji Vám všem hodně sil.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA v.r.
děkan

Příloha:

9. března 2021