Pracovní setkání AS FP TUL ke strategii

Není to apríl. Na své pracovní jednání se sejdou členky a členové jak stávajícího akademického senátu fakulty, tak toho nového budoucího. Pan děkan předložil k diskusi otázky týkající se strategického záměru fakulty na příští období. Jednání se uskuteční 1. 4. 2021 od 12.30 online prostřednictvím Google Meet. Neváhejte, přečtěte si otázky a připojte se.

18. března 2021