Sčítání lidu 2021 včetně zahraničních studentů | Population Census 2021 including foreign students

Sčítání lidu 2021 se týká i cizinců, pokud pobývají v rozhodný okamžik v noci z 26. na 27. března 2021 v České republice a celková délka pobytu je alespoň 90 dní.


Population Census also applies to foreigners.

23. března 2021