Opatření k omezení výuky na FM od 12. 4., testování zaměstnanců

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souladu s Mimořádným opatřením MŠMT ze dne 6. 4. 2021 se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

I nadále tedy bude na FM TUL probíhat distanční výuka s výjimkou individuálních konzultací (pouze jeden student a jeden akademický pracovník) či zkoušení za účasti max. 10 osob.

V souladu s Příkazem rektora č. 2/2021 bude vstup do budov TUL povolen pouze těm osobám, které:

  • se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
  • mají certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů;
  • prodělaly v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19;

a současně nejeví žádné příznaky onemocnění.

Testy pro zaměstnance

Testy pro zaměstnance TUL bude zajišťovat MUDr. Petra Lajžnerová v budově G. Termín si prosím rezervujte na adrese: https://covid.tul.cz/

Termíny budou postupně přidávány podle dostupnosti testů. Samozřejmě si můžete test zajistit i samostatně.

Výsledky ohlaste prosím na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Přístup do budov

Veškeré budovy TUL budou uzavřeny, na kartu budou přístupné pouze zaměstnancům.

Studenti a třetí osoby budou do budov vpuštěni pouze po předchozí domluvě. Vyučující či zaměstnanec, se kterým mají schůzku, je povinen je vždy vyzvednout u vstupu do budovy.

Dále se od studentů vyžaduje:

  • Vyplnit tento formulář: https://forms.gle/zzmYq9KnhbXoNmwu6
  • Dodržet při vstupu veškerá hygienická opatření.
  • Předem se na návštěvě domluvit s osobou, za kterou na TUL přichází, a která bude uvedena ve formuláři.

Omezení cest

Dosavadní nouzový stav v České republice skončil 11. dubna, prodlužovat se nebude. Od 12. dubna tak přestává platit omezení cest mezi okresy i zákaz nočního vycházení.

Ochranné prostředky

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví. Všichni zaměstnanci a studenti TUL jsou povinni dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, která jsou dostupná na stránkách: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/.

Všichni studenti a zaměstnanci TUL jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity s ochrannými prostředky dýchacích cest.

Ubytování studentů na kolejích

Podrobné informace viz: https://www.fm.tul.cz/studenti

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19

Přílohy

  1. Příkaz rektora č. 2/2021
  2. Mimořádné opatření MŠMT – rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021

12. dubna 2021